Scholierenverkiezingen.nl

Huis voor democratie en rechtstaat Prodemos

Over Scholierenverkiezingen

< Terug naar de vorige pagina

Over Scholierenverkiezingen

De Scholierenverkiezingen en Kinderverkiezingen worden in verkiezingstijd georganiseerd door ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat.

Hoe zien Tweede Kamer er uit als jongeren het voor het zeggen hebben?

Om hier achter te komen organiseert ProDemos in verkiezingstijd schaduwverkiezingen onder scholieren in het voortgezet onderwijs en mbo.

Scholierenverkiezingen

De Scholierenverkiezingen worden altijd nauwgezet door de politiek en de media gevolgd. Want ze blijken een verrassend goede voorspellende waarde te hebben voor de uitslag van de echte verkiezingen.

ProDemos organiseert voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen voor de 24e keer landelijke Scholierenverkiezingen. Vanaf woensdag 8 maart tot en met dinsdag 14 maart zullen weer tienduizenden middelbare scholieren en studenten uit het mbo hun stem uitbrengen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 brachten 117.000 scholieren hun stem uit tijdens de landelijke scholierenverkiezingen. Deelname is gratis.

Een analyse van de uitslag van eerdere Scholierenverkiezingen vindt u hiernaast onder het kopje geschiedenis. Ook kunt u zoeken in de database met oude verkiezingsuitslagen.

Kinderverkiezingen

ProDemos organiseert voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen voor de zesde keer landelijke Kinderverkiezingen. Vanaf woensdag 8 maart tot en met dinsdag 14 maart zullen weer duizenden kinderen van groep 7 en 8 hun stem uitbrengen. Deelname is gratis.

ProDemos

ProDemos is een landelijke, niet-partijgebonden organisatie. ProDemos informeert burgers over de democratische rechtsstaat en stelt hen in staat om actief aan politieke besluitvorming deel te nemen. Meer informatie over de activiteiten van ProDemos vindt u op de website www.prodemos.nl.

Tweede Kamer
De landelijke volksvertegenwoordiging.