Scholierenverkiezingen.nl

Huis voor democratie en rechtstaat Prodemos

Oude uitslagen

< Terug naar de vorige pagina

Oude uitslagen

Hier vindt u de uitslagen van eerdere Scholierenverkiezingen en Kinderverkiezingen. Via de database kunt u uitslagen met elkaar vergelijken.

Kinderverkiezingen 

2017 - Kinderverkiezingen Tweede Kamer

In 2016 werden voor de derde keer Kinderverkiezingen voor de Tweede Kamer georganiseerd. Leerkrachten meldden 16.335 leerlingen van 384 scholen aan, van wie er 11.329 stemden. Alle details van de uitslag zijn te vinden in de database.

2015 - Kinderverkiezingen Provinciale Staten

Van de 829 aanmeldingen van 21 scholen stemden er 278. Alle details van de uitslag zijn te vinden in de database.

2014 - Kinderverkiezingen Gemeenteraad

In 2014 werden voor het eerst Kinderverkiezingen voor de gemeenteraad georganiseerd. Leerkrachten meldden 3.352 leerlingen van 90 scholen aan, van wie er 1.649 stemden. Alle details van de uitslag zijn te vinden in de database.

Download PDF (201,59 kB)

2012 - Kinderverkiezingen Tweede Kamer

In 2012 werden voor de tweede keer Kinderverkiezingen voor de Tweede Kamer georganiseerd. 29.533 leerlingen van 729 scholen werden door hun leerkracht aangemeld, van wie er 16.389 stemden. Details van de uitslag zijn te vinden in de database.

Download PDF (204,00 kB)

2011 - Kinderverkiezingen Provinciale Staten

In 2011 werden voor het eerst Kinderverkiezingen voor Provinciale Staten georganiseerd. Leerkrachten meldden 6.733 leerlingen aan voor deze verkiezingen, van wie er 3.198 stemden. Alle details van de uitslag zijn te vinden in de database.

Download PDF (23,73 kB)

2010 - Kinderverkiezingen Tweede Kamer

In 2010 werden voor het eerst Kinderverkiezingen georganiseerd. Dit werd een groot succes. 43.734 leerlingen van 1336 scholen werden door hun leerkracht voor deze verkiezingen aangemeld. Er stemden uiteindelijk 27.284 kinderen. Alle details van de uitslag zijn te vinden in de database.

Download PDF (18,82 kB)

Scholierenverkiezingen

2017 Scholierenverkiezingen Tweede Kamer

Van de 262.622 aanmeldingen van 495 scholen stemden er 138.160. De volledige uitslag is te vinden in de database.

2015 Scholierenverkiezingen Provinciale Staten

Van de 27.681 aanmeldingen van 83 scholen stemden er 11.544. De volledige uitslag is te vinden in de database.

2014 - Scholierenverkiezingen Gemeenteraad

Van de 62.237 aanmeldingen van 157 scholen stemden er 22.048. De volledige uitslag is te vinden in de database.

Download PDF (202,32 kB)

2014 - Scholierenverkiezingen Europees Parlement

Er stemden 6.299 leerlingen. De volledige uitslag is te vinden in de database.

Download PDF (191,40 kB)

2012 - Scholierenverkiezingen Tweede Kamer

Van de 208.701 aangemelden scholieren van 436 scholen stemden er 117.650. De uitslag is terug te vinden in de database.

Download PDF (203,43 kB)

2011 - Scholierenverkiezingen Provinciale Staten

In 2011 werden voor het eerst Scholierenverkiezingen voor Provinciale Staten georganiseerd. Docenten meldden 60.150 leerlingen aan voor deze verkiezingen, van wie er 30.738 stemden. Alle details van de uitslag zijn te vinden in de database.

Download PDF (26,13 kB)

2010 - Scholierenverkiezingen Tweede Kamer

Van de 177.723 aangemelde leerlingen van 386 scholen stemden er 91.261. De volledige uitslag is terug te vinden in de database. Uitslagen zijn ook in kaart gebracht op de website van EduGIS.

Download PDF (17,17 kB)

2010 - Scholierenverkiezingen Gemeenteraad

Voor de tweede keer konden scholieren ook stemmen voor de raadsverkiezingen. Scholieren konden stemmen op de partijen die deelnamen in de gemeente waar de school is gevestigd. Ruim 40.000 leerlingen brachten hun stem uit, meer dan in 2006. De volledige uitslag is terug te vinden in de database.

Download PDF (17,63 kB)

2009 - Scholierenverkiezingen Europees Parlement

Deze verkiezingen vonden kort voor de zomer plaats, voor scholen altijd een minder gunstig moment. Daarnaast hebben  Europese verkiezingen altijd een lagere opkomst. Van de 38.989 aangemelde leerlingen stemden er 14.925. De volledige uitslag is terug te vinden in de database.

Download PDF (17,00 kB)

2006 - Scholierenverkiezingen Tweede Kamer

Van de meer dan een kwart miljoen aanmeldingen, verspreid over 466 scholen, ging uiteindelijk iets meer dan 60 procent naar de stembus: 151.904 leerlingen om precies te zijn. Ongeveer tien procent bracht een stem uit met behulp van papieren stembiljetten. De volledige uitslag is terug te vinden in de database. Uitslagen zijn ook in kaart gebracht op de website van EduGIS.

Download PDF (18,57 kB)

2006 - Scholierenverkiezingen Gemeenteraad

De verkiezingen vonden op twee manieren plaats. Ongeveer tien procent van de scholen stemde met papieren stembiljetten in de week voorafgaand aan de verkiezingen, de rest van de scholen stemde op 6 maart 2006 via internet. In totaal deden aan deze verkiezingen 171 scholen mee (met een totaal van 61.050 aangemelde scholieren), verdeeld over 104 gemeenten. Er kon gestemd worden op een van de 314 deelnemende partijen. De opkomst was 46,5 procent. De schooluitslagen zijn te vinden in de database.

Download PDF (43,04 kB)

2005 - Scholierenreferendum Europese Grondwet

Dit referendum vond op twee manieren plaats. Ongeveer 12% van de scholieren stemde in de week voorafgaand aan het Referendum met behulp van stembiljetten. De overige scholieren stemden op 31 mei 2005 via internet. Er deden 159 scholen mee, goed voor 50.114 leerlingen, van wie 47% uiteindelijk heeft gestemd. De schooluitslagen zijn te vinden in de database.

Download PDF (44,20 kB)

2004 - Scholierenverkiezingen Europees Parlement

De verkiezingen vonden op twee manieren plaats. Ongeveer 15% van de scholieren stemde in de week voorafgaand aan de verkiezingen met behulp van stembiljetten. De overige scholieren stemden op 8 juni 2004 via internet. In totaal meldden zich 112 scholen aan, waarbij 17.363 scholieren daadwerkelijk stemden. De schooluitslagen zijn te vinden in de database.

Download PDF (42,21 kB)

2003 - Scholierenverkiezingen Tweede Kamer

De verkiezingen vonden op twee manieren plaats. Ongeveer een derde van de scholen stemde in de week voorafgaand aan de verkiezingen met behulp van stembiljetten. De overige scholen stemden op 20 januari 2003 via internet. In totaal brachten 92.819 leerlingen op 305 scholen een stem uit. De schooluitslagen zijn te vinden in de database.

Download PDF (43,07 kB)

2002 - Scholierenverkiezingen Tweede Kamer

De Scholierenverkiezingen 2002 hebben plaatsgevonden in twee ronden. Op ruim 100 scholen stemden de leerlingen voor de meivakantie met behulp van papieren stembiljetten. Op bijna 140 scholen stemden de leerlingen op maandag 13 mei via internet. Omdat in de tussenliggende periode de moord op Fortuyn plaatsvond en dit een duidelijke invloed op de uitslag lijkt te hebben gehad, is in de onderstaande uitslag een uitsplitsing gemaakt van de uitslagen voor en na deze gebeurtenis. In totaal brachten 71.331 leerlingen op 301 scholen een stem uit. De schooluitslagen zijn te vinden in de database.

Download PDF (42,72 kB)

1999 - Scholierenverkiezingen Europees Parlement

De verkiezingen vonden op 8 juni 1999 plaats via internet. Het was de eerste keer dat Scholierenverkiezingen, nog bij wijze van experiment, via internet werden gehouden. De schooluitslagen zijn helaas niet meer beschikbaar.

Download PDF (41,70 kB)

1998 - Scholierenverkiezingen Tweede Kamer

De verkiezingen vonden plaats in mei 1998. In totaal brachten maar liefst 136.249 leerlingen hun stem uit. Alle scholieren stemden met papieren stembiljetten. De schooluitslagen zijn te vinden in de database.

Download PDF (43,36 kB)

1994 - Scholierenverkiezingen Tweede Kamer

In 1994 werden de Scholierenverkiezingen georganiseerd door Uitgeverij Malmberg, de Stichting Krant in de Klas en het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP). Het IPP heeft de organisatie daarna geheel overgenomen. In 1994 bracht een recordaantal van 207.671 leerlingen een stem uit. Uitslagen per school zijn helaas niet bewaard gebleven.

Download PDF (0 B)

1986 - Scholierenverkiezingen Tweede Kamer

De verkiezingen vonden plaats door middel van papieren stembiljetten. Helaas zijn van deze verkiezingen geen gedetailleerde uitslagen (per school) bewaard gebleven.

Download PDF (40,89 kB)

1982 - Scholierenverkiezingen Tweede Kamer

De verkiezingen vonden plaats door middel van papieren stembiljetten. Helaas zijn van deze verkiezingen geen gedetailleerde uitslagen (per school) bewaard gebleven.

Download PDF (41,62 kB)

1981 - Scholierenverkiezingen Tweede Kamer

De verkiezingen vonden plaats door middel van papieren stembiljetten. Helaas zijn van deze verkiezingen geen gedetailleerde uitslagen (per school) bewaard gebleven.

Download PDF (41,77 kB)

1977 - Scholierenverkiezingen Tweede Kamer

De verkiezingen vonden plaats door middel van papieren stembiljetten. Helaas zijn van deze verkiezingen geen gedetailleerde uitslagen (per school) bewaard gebleven.

Download PDF (41,77 kB)

1967 - Scholierenverkiezingen Tweede Kamer

De verkiezingen vonden plaats door middel van papieren stembiljetten. Helaas zijn van deze verkiezingen geen gedetailleerde uitslagen (per school) bewaard gebleven.

Download PDF (42,61 kB)

1963 - Scholierenverkiezingen Tweede Kamer

De verkiezingen vonden plaats door middel van papieren stembiljetten. Helaas zijn van deze verkiezingen geen gedetailleerde uitslagen (per school) bewaard gebleven.

Download PDF (42,22 kB)

Tweede Kamer
De landelijke volksvertegenwoordiging.
gemeenteraad
De volksvertegenwoordiging in de gemeente.
Provinciale Staten
De volksvertegenwoordiging in de provincie.
gemeente
Gebied dat bestuurd wordt door een burgemeester, raad en wethouders.